×

Regulamin

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG EMMI MARIAGE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUKIENKI KOMUNIJNE EMMI MARIAGE

WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady zakupu produktów prezentowanych na niniejszej stronie.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest  Emmi Mariage z siedzibą przy ul.Sąsiedniej 7, 26-600 Radom, NIP: 948-111-71-91.
 3. Informacja na temat oferty znajduje się na stronie pod adresem: www.sukienkikomunijne.emmimariage.pl
 4. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym Instytutu wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszelkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klienci za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą nabywać oferowane w nim produkty.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu.
 3. Aby dokonać zakupu wybranego produktu, należy złożyć zamówienie poprzez wybór odpowiednich opcji znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w oknie przeglądarki.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu Sklepu Internetowego.
 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie rejestracji i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Klient po złożeniu zamówienia, otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanego zamówienia lub jego anulowania w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony o tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w treści złożonego zamówienia lub całkowicie je anulować tylko w przypadku, gdy nie zostało ono jeszcze przekazane do realizacji. Zmiany dotyczące zamówienia należy przekazać e-mailem na adres: sklep@emmimariage.pl
 9. Każde zamówienie poddawane jest weryfikacji poprzez wysłanie wiadomości e-mailem i potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 10. Czas realizacji zlożonego zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument w postaci paragonu lub faktury vat, potwierdzający zakup.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę podatku vat.
 2. Płatności za zamówiony towar należy dokonać poprzez przedpłatę całości należności na rachunek bankowy:EMMI MARIAGE Kamila Piekut ul. Sąsiednia 7, 26-600 Radom PKO Bank Polski SA
  88 1020 4317 0000 5102 0528 5921
 3. W treści przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez system.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia przy wyborze płatności jako przedpłata jest zaksięgowanie wpłaty na koncie Właściciela Sklepu Internetowego Emmi Mariage.

KOSZTY WYSYŁKI

 1. Przesyłki dostarczane są pocztą kurierską. Ceny przesyłek uzależnione są od wagi paczki z zamówionymi produktami i ustalane przed wysyłką z administratorem Sklepu telefonicznie lub e-mailem. Cena wyświetlana przy produktach nie obejmuje kosztów wysyłki, nie jest widoczna w koszyku i nie jest uwzględniana na fakturze.

ZWROTY

 1. Sprzedawane w naszym sklepie sukienki komunijne powstają w systemie szycia miarowego i są szyte wg wymiarów podanych przez zamawiającego . JEST TO TOWAR SPERSONALIZOWANY i zgodnie z art.38 pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta nie podlega zwrotowi.
 2. Możecie  Państwo zwrócić dodatki komunijne ( wianki, bolerka, torebki, rękawiczki, opaski) oraz komże i alby zakupione przez internet odstępując od umowy sprzedaży bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta).
 3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym zwrócony do sprzedawcy w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. “Towar niezmieniony” to taki, który nie nosi żadnych śladów użytkowania wykraczających poza te które są konieczne aby dany towar sprawdzić, przymierzyć.
 4. Towar dostarczacie Państwo na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
 5. Zapakowany starannie produkt/produkty prosimy odesłać na adres Emmi Mariage ul. Sąsiednia 7, 26-600 Radom z dopiskiem ZWROT wraz z dowodem zakupu ( paragon lub FV) oraz czytelnie wypełnionym formularzem zwrotu który jest zawsze dołączony do wysłanego towaru.
 6. Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku stwierdzenia wad oraz niezgodności ilości lub rodzaju asortymentu otrzymanego z zawartym w zamówieniu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, przesyłając ksero faktury wraz z opisem niezgodności zaistniałych w otrzymanej przesyłce.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury vat.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku wady produktu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Emmi Mariage Kamila Piekut siedzibą  w Radomiu, ul. Sąsiednia 7, 26-600 Radom, NIP 948-111-71-91, REGON 670866083.

  2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów założenia konta użytkownika, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola    w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  3. Sklep przetwarza dane osobowe Kupujących niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Sklep przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym podmiotom, które realizują na zlecenie zamówienia złożone przez Kupujących, to jest w szczególności: Transferuj.pl, GLS, Poczta Polska. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Administrator informuje, że Klientom  przysługują następujące prawa:

  • wglądu,
  • poprawiania
  • żądania ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnej chwili
  • usunięcia swoich danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W celu realizacji tych praw  należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail sklep@emmimariage.pl

  6. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych – do Klienta wysyłane są inne informacje handlowe – jedynie za jego zgodą (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełnienia formularza w momencie rejestracji albo składania zamówienia).

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271).